Kázání

kázání 26.8.2018 Poslední.docx (22948)

kázání 12.8.2018 Vcházení a vycházení.docx (22219)

kázání 29.7.2018 Když síly docházejí.docx (20598)

kázání 8.7.2018 Vzdor nebo pokora.docx (21130)

kázání 24.6.2018  Kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně.docx (22124)

kázání 10.6.2018   Identita.docx (23236)

kázání 27.5.2018 Svatá Trojice.docx (20689)

kázání 22.4.2018 Jak moc blízko je mi Bůh.docx (22453)

kázání Velký pátek 30.3.2018 Smysl utrpení.docx (21696)

kázání 25.3.2018 Květná neděle.docx (19137)

kázání 14.1.2018 Dělníci na vinici (Nespravedlivé anebo spravedlivé?).odt (37195)

kázání 7.1.2018  Nutnost obrácení.odt (35686)

kázání 31.12.2017 Jak je na tom tvé srdce? .odt (33267)

kázání 25.12.2017 Nehodící se láska.odt (32359)

kázání 10.12.2017 O deseti pannách.docx (22950)

kázání 26.11.2017 Odcházení.odt (32742)

kázání 5.11.2017  Milost a pokoj.docx (20189)

kázání 8.10.2017 Ovce, vlci, hadi a holubice.docx (21343)

kázání 1.10.2017  Otevřít nebo zavřít.docx (20836)

kázání 24.9..2017 Díkuvzdání za úrodu.odt (34190)

kázání 13.8.2017  Všechno mohu v Kristu.docx (20979)

kázání 30.7.2017  Koho pošlu a kdo nám půjde.docx (21103)

kázání 9.7.2017    Marie a Marta.docx (21013)

kázání 25.6.2017  Vhodná příležitost.docx (21293)

kázání 11.6.2017   Posvěcení.odt (38961)

kázání 28.5.2017   Voják, závodník a rolník.odt (32345)

kázání 14.5.2017   Církev bojující a zvítězilá.odt (33317)

kázání  velkopáteční 14.4.2017 Před tvým křížem stále uhýbám.odt (31258)

kázání 9.4..2017 Květná neděle.odt (32765)

kázání 12.3.2017  Znamení.odt (33241)

kázání 26.2.2017  Nebezpečí pohrdání.odt (32230)

kázání 12.2.2017 Poklad v poli.odt (31515)

kázání 8.1.2017   kázání Na vylosovaný verš pro sbor na rok 2017.odt

kázání 1.1.2017    Nežij světsky, ale nebesky.odt (35547)

kázání 25.12.2016 Betlémské poselství.odt (33204)

kázání 11.12.2016  O Božím soudu.odt (35202)

kázání 27.11.2016 O nepoctivém správci.odt (35309)

kázání 13.11.2016  Hospodin dal, Hospodin vzal.odt (33307)

kázání 25.9.2016  Čisté srdce, čistý pohled, špinavé srdce, ....odt

kázání 4.9.2016  Víra v Boží moc.odt (35852)

kázání 28.8.2016 Zkoušky a pokušení.odt (35568)

kázání 7.7.2016  Představy lidské kontra představy  Boží.odt (33275)

kázání 31.7.2016 Poznávej Hospodina.odt (33518)

kázání 26.6.2016 Poznej své srdce.odt (32610)

kázání 22.5.2016 Břemena, jho a odpočinutí duším.odt (33158)

kázání 8.5.2016 Jak se otevřít Duchu svatému? .odt (36120)

kázání 1.5.2016 Nespokojuj se s málem.odt (34985)

kázání 10.4.2016 kázání Jsi úrodnou půdou?.odt (30544)

kázání 27.3. 2016 Neděle velikonoční Otevřený hrob.odt (34034)

kázání 25.3. 2016 Velký pátek Smysl utrpení.odt (35957)

kázání 13.3.2016 Trojí předpověď utrpení.odt (35842)

kázání 28.2.2016 Jak daleko jsi od Boha? .odt (38358)

kázání 14.2.2016  Půst, který si Bůh přeje.odt (38721)

kázání 7.2.2016   Důležitost smíření.odt (33432)

kázání 31.1.2016 Síla požehnání.docx (21755)

kázání 10.1.2016 Poselství na rok 2016.odt (37186) aneb kázání na vylosovaný verš pro rok 2016

kázání 3.1. 2016  Já a můj dům budeme slouži Hospodinu.docx (21799)

kázání 25.12.2015 Co se nám narodí? odt (34958)

kázání 13.12.2015 Pán přichází, otevřeš Mu? odt (32745)

kázání 8.11.2015 Co s pocitem viny? odt (35479)

kázání 1.11.2015  Nečinnost zabíjí.odt (36956)

kázání 11.10.2015 Díkuvzdání za úrodu.odt (39076)

kázání 4.10. 2015 Boží pohled na tebe.odt (36764)

kázání 27.9.2015 Proste, hledejte a tlučte.odt (38444)

kázání 13.9.2015 Povoláni k misii.docx (20,8 kB)

kázání 6.9.2015   Dotek Boží.odt (33867)

kázání 28.6.2015 Hněv Boží.odt (35877)

kázání 14.6.2015, Starý šat a záplata, starý měch a nové víno.odt (33528)

kázání 24.5.2015, Letniční neděle, Tělesní a duchovní.odt (32918)

kázání 10.5.2015 Synové božští a dcery lidské.odt (35220)

kázání 26.4.2015 Bůh je Bohem zvratů.odt (30497)

kázání Neděle vzkříšení 5.4.2015 Vzkříšený a Přítomný.odt (33028)

kázání Velký pátek 3.4. 2015  Tíha kříže, tíha mého hříchu.odt (35830)

kázání 22.3.2015  Jako kvočna kuřátka.odt (37285)

kázání 8.3. 2015  Hlas Hospodinův.odt (33698)

kázání 22.2.2015 Kde je můj Bůh.odt (35712)

kázání 11.1.2015 Heslo 2015.docx (20,1 kB)

kázání Nový rok 1.1.2015  Získej hlavní cenu.docx (30298)

kázání Boží hod 25,12.2014 Nebeský člověk.docx (22781)

kázání 14.12.20014  Někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly....docx (21465)

kázání 23.11.2014 Neděle věčnosti.docx (22830)

kázání 9.11.2014 Nebezpečí samospravedlnosti.docx (19372)

kázání 12.10.2014 Co je císařovo a co Boží.docx (19347)

kázání 5.10.2014 Služebníci smíření.docx (21749)

kázání 28.9. 2014 Na cestě .docx (18638)

kázání 14.9.2014  Dům na skále.docx (19316)

kázání 27.7.2014  Kainovo znamení.docx (21275)

kázání 6.7. 2014 Pouštěj svůj chléb po vodě. docx (17304)

kázání 22.6.2014  Kde skončím po smrti.docx (22785)

kázání Svatodušní neděle 8.6.2014 Pramen živé vody .docx (18949)

kázání 25.5.2014 Rozhovor vzkříšeného Ježíše s Petrem.docx (17406)

kázání 11.5.2014  Povoláni k misii.docx (21288)

kázání Neděle vzkříšení 20.4.2014 Věříš, anebo nevěříš ve Vzkříšení těla?.docx (21556)

kázání Velký pátek 18.4.2014 Smutek nebo radost?.docx (19654)

kázání 23.3.2014 Plánovát či neplánovat? docx (22668)

kázání 23.2.2014 Bůh tě tady chce mít .docx (22418)

kázání na ekumenických bohoslužbách  .docx (18407)

kázání 9.2.2014     Uzdravení posedlého.docx (20203)

kázání 2.2.2014       Přikrývání nebo žalování.docx (21095)

kázání 12.1.2014             Milujte své nepřátele.docx (21301)

kázání 5.1.2014  Heslo sboru pro rok 2014.docx (19479)

kázání Nový rok 1.1.2014 Kázání Buď uprostřed nás.docx (17906)