Archiv článků

24.10.2019 16:44
Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se bude konat 30. 11. 2019 v prostorách naší fary.   
27.01.2018 12:05
Pravidelná setkání: úterý              biblická hodina                        17:00   pátek             setkání dorostu         ...
01.01.2017 22:28
Sbor: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Přísloví 12:1 Sbor ve Fulneku: Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém...
03.01.2016 12:16
Verše pro rok 2016 Sbor: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8-9 Fulnecký sbor: Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň všemocného neodnímej. On působí bolest, ale též obváže rána, co rozdrtí,...
12.03.2015 18:22
11.11.2013 19:19
Nové číslo sborového účtu je 107-5715380257/0100 a je již funkční. Staré číslo účtu bude platit už jen do konce roku. Viz. kontakty
Záznamy: 1 - 7 ze 7