Program jednotlivých setkání:

Pravidelná setkání:

ÚTERÝ:            

  •  Biblická hodina -  od 17:00h 

PÁTEK:             

  • Setkání dorostu - od 16:30h

NEDĚLE:         

  • Bohoslužby v Odrách - od 8:45h
  • 2.a 4.neděle -  Bohoslužby ve Fulneku  - od 10:30 v oratoři  kostela sv. Josefa (kazatelská stanice sboru)

 

Nepravidelná setkání:

- zkoušky a vystoupení pěveckého sboru -  pod vedením Noemi Kulíkové

- chvály v kruhu - akce pořádáná většinou 1x do měsíce 

- skupinka -  v sobotu, ve večerních hodinách (dle domluvy)

- skupinka maminek - (dle domluvy)

- sbor spolupracuje s Křesťanským spolkem Benjamin Odry, kterému zaštiťuje práci s dětmi a mládeží, pořádá dětské letní tábory a campy pro mládež   benjaminodry.webnode.cz/