Noc kostelů ve Fulneku 9.6.2017

09.06.2017 17:00

srdečně zveme do kaple j. A. Komenského na Noc kostelů

program:

17:00

  17:30 koncert křesťanské skupiny :PREJ: z Oder
moderní křesťanská hudba v podání chválící skupinky Českobratrské církve evangelické z Oder, která pravidelně slouží při nedělních bohoslužbách a občas pořádá tzv. Večery chval »»»
»»» Moje Noc
17:30 18:00 Hudba J. Blahoslava a J.A. Komenského v podání L. Moravetze
Ladislav Moravetz je celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Vyučuje mj. na olomoucké konzervatoři Evangelické akademie. v prvním bloku nám představí duchovní hudbu biskupů staré Jednoty bratrské, Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského »»»
»»» Moje Noc
18:00 18:30 koncert komorního souboru CORDA MAGICO z Holešova
Romantická hudba komorního souboru z Holešova hraje převážně skladby své zakladatelky Nely Billové(kytara, flétna, viola, violoncello, djembe a zpěv). »»»
»»» Moje Noc
18:30 19:00 Ženy ve staré Jednotě bratrské, přednáška průvodkyně muzea M. Mrtvé
Marie Mrtvá je průvodkyní muzea J.A.Komenského ve Fulneku. Poutavě vypravuje o J.A. Komenském, ale také o historii Jednotyty bratrské. Přednáška bude věnována ženám Jednoty bratrské, která svou misií zasáhla ve své době celý svět.  »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:30 Hudba M. Luthera a p. Gerhartta v podání L. Moravetze
Ladislav Moravetz je celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Vyučuje mj. na olomoucké konzervatoři Evangelické akademie. Ve druhém bloku nám představí hudbu německého reformátora Martina Luthera a skladatele Paula Gerhartta.  »»»
»»» Moje Noc
19:30 20:00 vystoupení pěveckého sboru ČCE Odry pod vedením ing. Noemi Kulíkové »»»