Bohoslužby k 500. výročí reformace

29.10.2017 08:45

Srdečně zveme k bohoslužbám u příležitost 500. výročí reformace. Před 500 lety přibil Martin Luther ve Winterbergu na chrámová vrata 95 tezí, které odsuzovaly prodej odpustků a hlásali pokání a odpuštění v Kristově milosti