Bohoslužby 12. 7. 2015 - přijímání nové členky do našeho sboru

Bohoslužby k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 5. 7. 2015

Malování fary 2015

25.3.2014 Oslava 85. narozenin sestry Hejnochové

Květná neděle

Host - Tomáš Novotný

Legoprojekt 6-10.3.2014