Archiv článků

Bohoslužby k 500. výročí reformace

29.10.2017 08:45

Verše 2017

01.01.2017 22:28
Sbor: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Přísloví 12:1 Sbor ve Fulneku: Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém...

Losování veršů na rok 2016

03.01.2016 12:16
Verše pro rok 2016 Sbor: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8-9 Fulnecký sbor: Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň všemocného neodnímej. On působí bolest, ale též obváže rána, co rozdrtí,...

Pozvánka na jarní víkendovku na Pohoři

12.03.2015 18:26

Pozvánka na tábor

12.03.2015 18:22

Pozor změna sborového účtu

11.11.2013 19:19
Nové číslo sborového účtu je 107-5715380257/0100 a je již funkční. Staré číslo účtu bude platit už jen do konce roku. Viz. kontakty
Záznamy: 1 - 6 ze 6