Program jednotlivých setkání:

Pravidelná setkání:

úterý              biblická hodina                        17:00  

pátek             setkání dorostu                        16:00

neděle           bohoslužby v Odrách                8:45

2.a 4.neděle   bohoslužby ve Fulneku          10:30  ( kazatelská stanice sboru, schází se v kapli J. A. Komenského)

 

Nepravidelná setkání:

- zkoušky a vystoupení pěveckého sboru pod vedením Noemi Kulíkové

- chvály v kruhu - akce pořádáná většinou 1x do měsíce                                                                               

- skupinka maminek (dle domluvy)

- sbor spolupracuje s Křesťanským spolkem Benjamin Odry, kterému zaštiťuje práci s dětmi a mládeží, pořádá dětské letní tábory a campy pro mládež   benjaminodry.webnode.cz/