Program jednotlivých setkání:

Pravidelná setkání:

úterý              biblická hodina                    17:00  

neděle            bohoslužby v Odrách              8:45

2.a 4.neděle   bohoslužby ve Fulneku          10:30  ( kazatelská stanice sboru, schází se v kapli J. A. Komenského)

 

Nepravidelná setkání:

- zkoušky a vystoupení pěveckého sboru pod vedením Noemi Kulíkové

- hudební zkoušky a vystoupení chválících skupinek, Večery chval apod.                                                                                                    

- skupinka žen ( cca 1x v měsíci v neděli v 16 h, dle domluvy)

- sbor spolupracuje s křesťanským sdružením Benjamin Odry,

které zaštiťuje práci s dětmi a mládeží, pořádá dětské letní tábory a campy pro mládež   benjaminodry.webnode.cz/